But look, shiny lights!

Image

But look, shiny lights!

Tomorrow the holidays officially kick in for me – countdown to the first Christmas party, secret Santa included in 3, 2 ..
And this just in time for the world’s end, so double whammie! In the mean time, I hope you’re all cosy and snugly and loved and stuff, be it in a big over-the-knees sweater with a cup of hot tea and mistletoe in your hair or surrounded by people known and unknown, enjoying the beautiful stuff that is life.

I like.
Get warm xx

Advertisements

Seasons greetings

christmooseHi love / friend / family,                                                                      (Nederlands hieronder)

Time for reflection, ’tis the season! Time to consider how deep you reached, which ways you turned, when and where you felt the sun on your face last year. Where roads looked brightest, got closed up, faded, intertwined, went in circles or had the most beautiful views… I dealt with last year’s events sometimes with the necessary / unsuppressible kicks and screams as well as with genuinely accepting / powerless silence. Don’t get me wrong I did manage to fill my days with pretty good stuff too. Wonderful stuff even, exciting and liberating stuff. These past months I’ve been under influence of more than just a few narratives. It’s been a year of a lot of firsts in the disappointment department. Bumpy friendships, wrong decisions, big let downs, crushed trust. But with those do come new developments of the self in dealing with them. Which isn’t impossible, as we all know. It only feels that way from time to time. Sometimes closed roads have very pretty views you can just look at for a while. Or maybe the faded path looks better if you do a mountain bike race on it, or maybe you should climb up the side of the railway, jump on a packtrain. You could silly walk or get a ticket to visit that sketchy house of mirrors you passed a few weeks ago. There could be a shiny cable lift somewhere, you could get a ninja piggyback ride and look like you’re flying!
What? You could!

Point is these things can be figured out. Preferably without cliché road metaphors ^^. Especially with some love and support, something to be grateful for.

I hope you had a great year. And I hope the one to come will be pretty amazing too. Something to wish for in 2012 – something to wish for, to look wonderfully forward to. Happy holidays, take care!

love, Silk

P.S. : How cool would it be to have growing antlers be a part of evolving in 2012? I’d sign up for it! Moose antlers might be a bit large though, but with the right vestimentary adjustments… Who knows?

____________________________________

Dag lieve / vriend / familie,

Het is deze tijd van het jaar die zich bij uitstek leent tot wat reflectie. Tijd om te overwegen hoe diep ge gegaan zijt, waar ge allemaal naartoe geweest zijt, wanneer en waar de zon het zaligst op uw gezicht gloeide. Waar de wegen het klaarst leken, waar ze afgesloten werden, vervaagden, elkaar kruisten, waar ge in cirkels bleek te lopen en waar de prachtigste uitzichten te vinden waren… Het afgelopen jaar ben ik soms met noodzakelijk / ononderdrukbaar gestamp en geschreeuw ondergaan, soms met oprecht aanvaardende / machteloze stilte. Versta mij niet verkeerd, ik heb mijn dagen ook gevuld met plezantigheden. Zaligheden zelfs, verfrissend en bevrijdend. Ik ben de laatste maanden onder invloed van meer dan één verhaallijn. Het is een jaar geweest van heel wat eerste keren, ontgoochelingsgewijs. Vriendschappen met hindernissen, verkeerde beslissingen, grote teleurstellingen, verbrijzeld vertrouwen. Maar die brengen dan weer evoluties mee in hoe daar allemaal mee om te gaan. Er mee omgaan is echt niet onmogelijk, dat is geweten. Dat lijkt van tijd tot tijd alleen maar zo. Soms hebben gesloten wegen mooie vergezichten en is het echt oké om daar even naar staan te staren. Of misschien ziet een vervaagd pad er wel beter uit als ge er een mountainbike race op organiseert, of ge kunt op de berm langs de spoorweg klimmen en op een passerende goederentrein springen. Ge kunt een een stukje onnozel lopen of een ticketje kopen voor het spiegelpaleis dat ge een aantal weken terug gepasseerd zijt. Er kan ergens nog een glimmende kabellift staan of ge kunt op de rug van een ninja springen en eruit zien alsof ge vliegt!
Nee, écht, dat kan!

Wat ik bedoel is dat alles uiteindelijk wel tot een oplossing komt. Liefst dan nog zonder cliché metaforen ^^. En zeker met wat liefde en steun, om oprecht dankbaar om te zijn.

Ik hoop dat uw jaar een mooi jaar was. En dat het komende jaar ook echt geweldig wordt. Iets om u in 2012 toe te wensen – iets te wensen hebben, om heerlijk naar uit te kijken. Prettige feesten, houd u goed!

liefde, Silk

P.S. : Hoe vet zou het zijn als uw ontwikkeling in 2012 een gewei zou inhouden? Ik zou wel willen anders! hoewel een elandgewei waarschijnlijk onhandig groot uitvalt, maar met de juiste vestimentaire aanpassingen.. Wie weet?

DCP – Creatieve opdracht 3 – maak een aanmoedigend beeld

 

Because of love and Christmasiness

I typo-pimped a tricycle for Yelena, my godchild!

I had searched for weeks before I found this old style trike just in time to still be able to put some paint on it. I was so happy to see she really liked it! Even though she’s barely 2 years old, she climbed on there herself and tried to paddle her way through the living room as soon as we’d unwrapped it ^_^!

Happy holidays!

It reads ‘Nenas very first bicycle’

(I got a lot of inspiration from the Friends of Type website)